Hjem - Lions Jernløse

Menu

Hvorledes opstod LC Jernløse

Hvorledes opstod LC Jernløse.

Lions Klub Jernløse blev stiftet i 1988 på initiativ af Lions distrikt 106D's extensionchairman, Ove Rønsbro, der var medlem af LC Holbæk, der blev moderklub for den nye Lions Klub. Tidligere medlem af LC Holbæk, John Turka, socialchef i Jernløse Kommune, tilbød sig som fødselshjælper. Han udarbejdede en liste over borgere i Jernløse Kommune, borgere som han anså for at kunne være potentielle emner med interesse for en Lions Klub. På baggrund af listen kunne Ove Rønsbro og John Turka invitere til et stiftende møde i byrådssalen på rådhuset i Jernløse. Der mødte en del interesserede op og ikke mindst havde en del emner fra listen meldt afbud med besked om, at de var interesserede i at høre mere. Der blev derfor indkaldt til et efterfølgende møde.

Allerede her i starten blev der truffet nogle afgørende beslutninger. Klubben skulle være den første i Danmark med både mandlige og kvindelige medlemmer, man enedes om mødeaften og der blev udpeget en bestyrelse; men det efterfølgende forløb blev ikke uden dramatik. Det hele var lige ved at falde fra hinanden igen, da den udpegede charterpræsident på grund af personlige forhold blev nødt til at sige præsidentposten fra sig. Han gav derfor de øvrige medlemmer besked om, at han nedlagde klubben.

Det var jo noget af en provokation for de øvrige medlemmer, der trådte sammen og udnævnte ejendomsmægler Hans Henrik Kaarde som ny charterpræsident. Han holdt godt fast i trådene, og under hans meget kyndige ledelse lykkedes det relativt hurtigt at samle de 20 medlemmer, der var nødvendige for at klubben kunne chartrer og dermed få anerkendelse som en fuldgyldig Lions Klub.

Chartringen blev under festlige former afholdt på Slottet Løvenborg. Selv greven, Christian Ahlefeldt-Laurvig, kunne ikke stå for idéen om, at løverne måtte have mulighed for at holde deres chartring i riddersalen på Løvenborg. Den efterfølgende fest blev holdt i Jernløsehallen med deltagelse fra hele distriktet. Begivenheden fandt sted 24. februar 1990.

Klublivet udformer sig nu i Løvehulen, der er en Lionsaktivitet, idet kommunens borgere kan leje huset meget billigt som selskabslokale med inventar service og det hele. Løverne lejer på lige fod med byens borgere huset, når de afholder deres møder og aktiviteter. Se billedet på forsiden.

Følg Lions