Hjem - Lions Jernløse

Menu

Lions Pris

Lions Prisen

I Statutter for Lions Prisen står der bl.a.
Prisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Prisen kan i særligundtagelsestilfælde deles, men der må være tale om prisuddeling af en vis stor størrelse, hvorved Lionsclubberne præsenterer sig over for offentligheden som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere.

Se mere her

I 2005 indstillede LC jernløse, sammen med andre Lions Clubber, Hospitalsklovnene til at modtage Lions Pris 2005. Præsident Jette Kjær Jørgensen, Lions Club Jernløse repræsenterede øvrige forslagsstillere fra LC Kastrup-Tårnby, LC Kjellerup, LC Nørre Alslev og LC Tornved. Lions Pris 2006.

Klovnen Gunil, der under hele ceremonien var fuld af spilopper, blev lige pludselig forvandlet til en helt alvorlig Birgit Bang Mogensen. Birgit takkede hjerteligt for prisen, der, som hun sagde, faldt på et tørt sted. De mange nyuddannede klovne var ved at etablere sig, og et nyt hold skulle skolebænken. Lions Pris 2005 gjorde, at projektet var sikret et godt stykke ud i fremtiden.

Her ses Klovnen Gunil alias Birgit Bang Mogensen og formand for Danske Hospitalsklovne Karen Meldgaard - flankeret af HKH Prins Henrik og Lions Pris-udvalgets formand Holger Menne Christiansen, LC Hillerød.

Følg Lions