Hjem - Lions Jernløse

Menu

Generalforsamling

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2024 Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Præsidenten aflægger beretning om clubbens virksomhed.
3. Kassereren forelægger en oversigt over regnskaberne for såvel clubbens administration som aktiviteterne for den forløbne del af clubåret til godkendelse samt budget for administrationen i det kommende clubår.
4. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent og tiltrædelsesafgift for det kommende clubår.
5. Valg af præsident
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 revisorer
8. eventuelt

Følg Lions