Hjem - Lions Jernløse

Menu

Vi hjælper

Vi støtter fast

Lions Prisen

I Statutter for Lions Prisen står der bl.a.
Prisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Prisen kan i særligundtagelsestilfælde deles, men der må være tale om prisuddeling af en vis stor størrelse, hvorved Lionsclubberne præsenterer sig over for offentligheden som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere.

I 2005 indstillede LC jernløse, sammen med andre Lions Clubber, Hospitalsklovnene til at modtage Lions Pris 2005. Præsident Jette Kjær Jørgensen, Lions Club Jernløse repræsenterede øvrige forslagsstillere fra LC Kastrup-Tårnby, LC Kjellerup, LC Nørre Alslev og LC Tornved. Lions Pris 2006.

Klovnen Gunil, der under hele ceremonien var fuld af spilopper, blev lige pludselig forvandlet til en helt alvorlig Birgit Bang Mogensen. Birgit takkede hjerteligt for prisen, der, som hun sagde, faldt på et tørt sted. De mange nyuddannede klovne var ved at etablere sig, og et nyt hold skulle skolebænken. Lions Pris 2005 gjorde, at projektet var sikret et godt stykke ud i fremtiden.

Her ses Klovnen Gunil alias Birgit Bang Mogensen og formand for Danske Hospitalsklovne Karen Meldgaard - flankeret af HKH Prins Henrik og Lions Pris-udvalgets formand Holger Menne Christiansen, LC Hillerød.

Katastrofe - og hjælpefonden

Katastrofe- og Hjælpefondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af Lions Klubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er truet, og til den efterfølgende genopbygning til at skaffe samme forhold som før katastrofen.

Youth Exchange (ungdomsudveksling)

En af de klassiske og verdensomspændende aktiviteter for Lions er Youth Exchange, der bringer unge fra mange nationer til Danmark - og danske unge ud for at se og lære at forstå andre dele af verden.

I juli/august 2001 var LC Jernløse vært for sådan en ungdomslejr. Vi indlogerede 24 unge fra 22 forskellige nationer på Sømarinestationen i Dragerup Skov.
LC Jernløse sender hvert år en ung fra lokalområet ud i Europa til sådanne ungdomslejre. I 2006 havde Pernille en tur til Norge, og i 2008 var Maria i Schweiz. Efter deres eget udsagn, var det en oplevelse for livet.

"Løvebarn" på Sri Lanka - ansvarlig for kontakt er IR-udvalget
Ordene "barn" og "ung" bliver tit brugt i Lions. Det kan være lokale spejdere, fodbold- klubben, børnehaven eller en skole. Det kan også være forældreløse eller syge børn i Østeuropa, blinde børn og unge i Sydamerika eller et skoleprojekt på Sri Lanka eller i Thailand. LC Jernløse er "fadder" for et barn på Sri Lanka.

Uventede Glæder - ansvarlig er udvalget af samme navn
Udvalget har kr. 10.000 til rådighed som kan bruges til at støtte værdigt trængende. Modtagerne er anonyme for alle klubbens medlemmer bortset fra udvalgets medlemmer. Modtagerne er ofte klienter der er indstillet fra præst, læge eller medarbejdere i socialforvaltningen.

Konfirmander i Jernløse kommune med telegram og de senste år en billet til Mørkøv Kino - ansvarlig er Lions Quest udvalget

Endvidere
indsamler vi brugte frimærker og briller

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS
Støvsug jeres skuffer og skabe og ryd op I kælder og på loft, så finder I med garanti gamle briller og brugte frimærker og når I så har fundet dem, afleverer I dem til Lions Club Jernløse, der så sørger for videre forsendelse.


Vi har nedenfor forsøgt at opliste, hvad vi støtter/har støttet, men listen er lang fra udtømmende:

Hjemløse børn på Sri Lanka 
Grønlandsfonden
Nordisk Samråds Projekt - Rumænien 
Lions Katastrofe & Hjælpefond
Distriktets ungdomslejr 
Lions Pris
Hjerteforeningen 
Natteravnene 
Hjerneskadeforeningen 
Holbæk Kommunes Julehjælp 
Ungdomsudvekslinger
Holbæk Sygehus 
Katastrofeofrene i Haiti 
Oversvømmelserne i Pakistan
Oversvømmelserne i Australien
Katastrofen i Japan
Jordskælv i Tyrkiet
Oversvømmelser på Sri Lanka
........og mange flere

Følg Lions