Hjem - Lions Jernløse

Menu

Nyhed

Nytårs koncert søndag den 7 januar 2018

Musikalsk festfyrværkeri med

Traditionen tro afholder vi Nytårs koncert sammen med menighedsrådet i Nr. Jernløse kirke den første søndag i det nye år, i år søndag den 7. januar 2018.
Annette Lindbjerg Simonsen, mezzosopran, er først uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, dernæst som sanger fra Det kongelige danske Musikkonservatorium. Annette blev samtidig med sin uddannelse på konservatoriet ansat i Danmarks Radios Kammerkor, som hun efter en lang årrække skiftede ud med en stilling i Det Kongelige Teaters Operakor. 

Sideløbende hermed uddannede hun sig som PO-organist på Sjællands Kirkemusikskole. Annette har siden 2010 været ansat som organist ved Snoldelev ogTune Kirker, hvor hun også leder Børne-, Ungdoms- og Voksenkor. 

Annette har udover sit virke som korsanger haft en betydelig karriere som solist såvel i Danmark som i udlandet, primært som oratoriesanger.

Ole Andersen begyndte som erhvervsmusiker som trettenårig og blev seksten år gammel optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor kgl. kapelmusikus Kurt A. Pedersen var hans lærer i hovedinstrumentet trompet fra 1958 til 1961.

Atten år gammel vandt han konkurrencen som solotrompetist i Radiounderholdnings-orkestret, hvor han virkede under kapelmester Grethe Kolbe i fem år, til han i 1966 vandt prøvespillet til solotrompetpladsen i Det Kongelige Kapel, hvor Knud Hovaldt blev hans sidemand. Efter to år i Kapellet blev han efter prøvespil på foranledning af chefdirigenten Herbert Blomstedt i 1968 uden konkurrence udnævnt til 1. solotrompetist i Radiosymfoniorkestret, hvor han passede solopladsen indtil sin afgang 2006. Da havde han været solotrompetist i 45 år på markante poster i tre af Københavns i alt fire professionelle orkestre.

I femten år var Ole Andersen knyttet til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som assistent, senere timelærer og docent i trompetspil. Ole Andersen er stadig aktiv som privatpædagog og som dirigent for blandt andet Nykøbing Sjælland Stadsorkester.
Ole Andersen indførte brugen af wienertrompet i danske symfoniorkestre. Ole Andersen har medvirket ved hundredvis af torsdagskoncerter, udlandsturneer og pladeindspilninger.

Som medlem af DR Radiosymfoniorkestret medvirkede Ole Andersen på de henved 100 pladeproduktioner, som orkestret lavede under dirigenter som Herbert Blomstedt, Gennady Rohzdestvensky, Yuri Ahronovitch, Dmitri Kitaenko, Gerd Albrecht, Leif Segerstam, Ulf Schirmer, Michael Schønwandt og Thomas Dausgaard.

Sven Verner Olsen har siden 1978 været fastansat som organist i folkekirken – de første år ved Haraldsted Kirke – og fra 2012 ved Jesuskirken, Valby.

Ved siden af sit embede har SVO en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist. Hovedvægten ligger på det fransk-romantiske repertoire, men også Bach, dansk romantik og Carl Nielsen indgår i repertoiret. I 2015 udgav SVO CD’en ”Widor in Valby”, indspillet på Jesuskirkens Cavaillé-Coll-orgel.

Udover sit solistiske virke har Sven Verner Olsen i en årrække samarbejdet med forskellige kunstnere, senest med bl.a. Ole Andersen, Annette Simonsen og Toke Lund Christiansen. Desuden har SVO medvirket som cembalist ved adskillige oratorium-opførelser, bl.a. ved over 40 opførelser af Händels Messias. I marts 2017 spillede SVO orgelstemmen i Saint-Saëns’ “Orgelsymfoni” med Odense Symfoniorkester og Vedernikov.

I “Bach og Bibelen” samarbejder SVO med skuespilleren Ditte Gråbøl i en times program, vekslende mellem bibeltekster og orgelværker af Bach.

Sven Verner Olsen blev uddannet privat hos Esther Vagning og Finn Viderø 1977-1984 og derefter ved Det kongelige danske Musikkonservatorium, København, hos bl.a. Anne Øland, Jørgen Ernst Hansen, Flemming Dreisig og Hans Fagius. SVO aflagde Kirkemusikalsk Diplomeksamen i 1990 med højeste karakter og debuterede i 1992 fra DKDM’s Solistklasse. Siden 2003 har SVO været ansat som lærer i orgel ved Sjællands Kirkemusikskole.

For sin indsats i dansk musikliv er han udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Ole Andersen er gift med mezzosopranen og organist Annette Lindbjerg Simonsen.

Følg Lions